3

คอมมองไม่เห็น iphone       คอมมองไม่เห็น iphone เสียบ iphone ไม่ขึ้น itune เสียบ iphone ไม่ขึ้น drive เสียบ iphone ไม่ขึ้น my computer iphone ต่อ itune ไม่ได้ เสียบไอโฟนเข้าคอมไม่ขึ้น รูปไอโฟนลงคอมไม่ได้ คอมมองไม่เห็นรูป iphone itune มองไม่เห็น iphone