4

ยกเลิกข้อความ ais กินเงิน         ยกเลิกข้อความ ais กินเงิน ยกเลิกข้อความ ais ที่เสียเงิน ยกเลิกข้อความกินเงิน ทรู ยกเลิกข้อความกินเงิน ……แทค ยกเลิก ข้อความ กิน เงิน ดี แท ค วิธียกเลิกข้อความเสียเงิน ยกเลิกข้อความกินเงิน ……………คอล ยกเลิกข้อความกินเงิน …รูมูฟ 12call กิน เงิน