6

คอมมองไม่เห็นรูป iphone         คอมมองไม่เห็นรูป iphone รูปไอโฟนลงคอมไม่ได้ เสียบไอโฟนกับคอมแล้วรูปขึ้นไม่ครบ เสียบไอโฟนเข้าคอมไม่ขึ้น มองไม่เห็น drive iphone คอมมองไม่เห็น iphone 6 เสียบไอโฟนกับคอมแล้ว มองไม่เห็น ไอคอนใน my com เสียบ iphone ไม่ขึ้น my computer โฟลเดอร์ไอโฟนไม่ขึ้น      

7

เสียบไอโฟนกับคอมแล้วรูปไม่ขึ้น         เสียบไอโฟนกับคอมแล้วรูปไม่ขึ้น รูปไอโฟนลงคอมไม่ได้ เสียบไอโฟนกับคอมแล้ว มองไม่เห็น ไอคอนใน my com โฟลเดอร์ไอโฟนไม่ขึ้น มองไม่เห็น drive iphone รูปในไอโฟนขึ้นไม่ครบ เสียบไอโฟนเข้าคอมไม่ขึ้น เสียบ iphone ไม่ขึ้น my computer คอมมองไม่เห็น iphone 6      

4

คอมมองไม่เห็นรูป iphone   คอมมองไม่เห็นรูป iphone รูปไอโฟนลงคอมไม่ได้ เสียบไอโฟนกับคอมแล้วรูปขึ้นไม่ครบ เสียบไอโฟนเข้าคอมไม่ขึ้น มองไม่เห็น drive iphone คอมมองไม่เห็น iphone 6 เสียบไอโฟนกับคอมแล้ว มองไม่เห็น ไอคอนใน my com เสียบ iphone ไม่ขึ้น my computer โฟลเดอร์ไอโฟนไม่ขึ้น      

4

เสียบไอโฟนกับคอมแล้วรูปไม่ขึ้น       เสียบไอโฟนกับคอมแล้วรูปไม่ขึ้น รูปไอโฟนลงคอมไม่ได้ รูปในไอโฟนขึ้นไม่ครบ เสียบไอโฟนกับคอมแล้ว มองไม่เห็น ไอคอนใน my com โฟลเดอร์ไอโฟนไม่ขึ้น มองไม่เห็น drive iphone เสียบไอโฟนเข้าคอมไม่ขึ้น เสียบ iphone ไม่ขึ้น my computer คอมมองไม่เห็น iphone 6      

4

คอมมองไม่เห็นรูป iphone       คอมมองไม่เห็นรูป iphone รูปไอโฟนลงคอมไม่ได้ เสียบไอโฟนกับคอมแล้วรูปขึ้นไม่ครบ เสียบไอโฟนกับคอมแล้ว มองไม่เห็น ไอคอนใน my com เสียบไอโฟนเข้าคอมไม่ขึ้น โฟลเดอร์ไอโฟนไม่ขึ้น มองไม่เห็น drive iphone คอมมองไม่เห็น iphone 6 เสียบ iphone ไม่ขึ้น my computer      

9

เสียบไอโฟนกับคอมแล้วรูปไม่ขึ้น       เสียบไอโฟนกับคอมแล้วรูปไม่ขึ้น รูปไอโฟนลงคอมไม่ได้ โฟลเดอร์ไอโฟนไม่ขึ้น เสียบไอโฟนกับคอมแล้ว มองไม่เห็น ไอคอนใน my com มองไม่เห็น drive iphone เสียบไอโฟนเข้าคอมไม่ขึ้น เสียบ iphone ไม่ขึ้น my computer รูปในไอโฟนขึ้นไม่ครบ คอมมองไม่เห็น iphone 6      

3

คอมมองไม่เห็นรูป iphone       คอมมองไม่เห็นรูป iphone,เสียบไอโฟนกับคอมแล้วรูปขึ้นไม่ครบ,รูปไอโฟนลงคอมไม่ได้,เสียบไอโฟนเข้าคอมไม่ขึ้น,เสียบไอโฟนกับคอมแล้ว มองไม่เห็น ไอคอนใน my com,มองไม่เห็น drive iphone,คอมมองไม่เห็น iphone 6,เสียบ iphone ไม่ขึ้น my computer,โฟลเดอร์ไอโฟนไม่ขึ้น      

3

เสียบไอโฟนกับคอมแล้วรูปไม่ขึ้น       เสียบไอโฟนกับคอมแล้วรูปไม่ขึ้น,รูปไอโฟนลงคอมไม่ได้,เสียบ iphone ไม่ขึ้น my computer,เสียบไอโฟนเข้าคอมไม่ขึ้น,เสียบไอโฟนกับคอมแล้ว มองไม่เห็น ไอคอนใน my com,มองไม่เห็น drive iphone,โฟลเดอร์ไอโฟนไม่ขึ้น,รูปในไอโฟนขึ้นไม่ครบ,คอมมองไม่เห็น iphone 6      

4

คอมมองไม่เห็นรูป iphone       คอมมองไม่เห็นรูป iphone,เสียบไอโฟนกับคอมแล้วรูปขึ้นไม่ครบ,รูปไอโฟนลงคอมไม่ได้,เสียบไอโฟนเข้าคอมไม่ขึ้น,เสียบไอโฟนกับคอมแล้ว มองไม่เห็น ไอคอนใน my com,มองไม่เห็น drive iphone,คอมมองไม่เห็น iphone 6,เสียบ iphone ไม่ขึ้น my computer,โฟลเดอร์ไอโฟนไม่ขึ้น    

6

เสียบไอโฟนกับคอมแล้วรูปไม่ขึ้น       เสียบไอโฟนกับคอมแล้วรูปไม่ขึ้น,รูปไอโฟนลงคอมไม่ได้,เสียบ iphone ไม่ขึ้น my computer,เสียบไอโฟนเข้าคอมไม่ขึ้น,เสียบไอโฟนกับคอมแล้ว มองไม่เห็น ไอคอนใน my com,มองไม่เห็น drive iphone,โฟลเดอร์ไอโฟนไม่ขึ้น,รูปในไอโฟนขึ้นไม่ครบ,คอมมองไม่เห็น iphone 6