3

คอมมองไม่เห็น iphone       คอมมองไม่เห็น iphone เสียบ iphone ไม่ขึ้น itune เสียบ iphone ไม่ขึ้น drive เสียบ iphone ไม่ขึ้น my computer iphone ต่อ itune ไม่ได้ เสียบไอโฟนเข้าคอมไม่ขึ้น รูปไอโฟนลงคอมไม่ได้ คอมมองไม่เห็นรูป iphone itune มองไม่เห็น iphone        

5

คอมหาไอโฟนไม่เจอ         คอมหาไอโฟนไม่เจอ คอมมองไม่เห็น iphone เสียบ iphone ไม่ขึ้น drive iphone ต่อ itune ไม่ได้ เสียบ iphone ไม่ขึ้น itune เสียบ iphone ไม่ขึ้น my computer itune หา iphone ไม่เจอ รูปไอโฟนลงคอมไม่ได้ itunes ไม่สามารถเชื่อมต่อกับ iphone เพราะได้รับการตอบสนองที่ไม่ถูกต้องจากอุปกรณ์        

4

คอมหาไอโฟนไม่เจอ         คอมหาไอโฟนไม่เจอ คอมมองไม่เห็น iphone เสียบ iphone ไม่ขึ้น drive iphone ต่อ itune ไม่ได้ เสียบ iphone ไม่ขึ้น itune เสียบ iphone ไม่ขึ้น my computer itune หา iphone ไม่เจอ รูปไอโฟนลงคอมไม่ได้ itunes ไม่สามารถเชื่อมต่อกับ iphone เพราะได้รับการตอบสนองที่ไม่ถูกต้องจากอุปกรณ์      

5

คอมหาไอโฟนไม่เจอ       คอมหาไอโฟนไม่เจอ itune หา iphone ไม่เจอ iphone ต่อ itune ไม่ได้ เสียบ iphone ไม่ขึ้น drive คอมมองไม่เห็น iphone เสียบ iphone ไม่ขึ้น itune เสียบ iphone ไม่ขึ้น my computer itunes ไม่สามารถเชื่อมต่อกับ iphone เพราะได้รับการตอบสนองที่ไม่ถูกต้องจากอุปกรณ์ รูปไอโฟนลงคอมไม่ได้      

5

ย้ายข้อมูล iphone ลงคอม         ย้ายข้อมูล iphone ลงคอม,คอมหาไอโฟนไม่เจอ,เสียบไอโฟนกับคอมแล้วรูปไม่ขึ้น,การ นำภาพ เข้า iphone,ลงรูป iphone ไม่ได้,คอมมองไม่เห็นรูป iphone,คอมมองไม่เห็น iphone,ลบรูปในไอโฟน,ย้ายรูป iphone        

6

คอมหาไอโฟนไม่เจอ       คอมหาไอโฟนไม่เจอ,itune หา iphone ไม่เจอ,iphone ต่อ itune ไม่ได้,คอมมองไม่เห็น iphone,เสียบ iphone ไม่ขึ้น drive,เสียบ iphone ไม่ขึ้น itune,เสียบ iphone ไม่ขึ้น my computer,itunes ไม่สามารถเชื่อมต่อกับ iphone เพราะได้รับการตอบสนองที่ไม่ถูกต้องจากอุปกรณ์,วิธีเชื่อมต่อ iphone กับ itunes      

3

ย้ายข้อมูล iphone ลงคอม       ย้ายข้อมูล iphone ลงคอม,คอมหาไอโฟนไม่เจอ,เสียบไอโฟนกับคอมแล้วรูปไม่ขึ้น,การ นำภาพ เข้า iphone,ลงรูป iphone ไม่ได้,คอมมองไม่เห็นรูป iphone,คอมมองไม่เห็น iphone,ลบรูปในไอโฟน,ย้ายรูป iphone