4

ลงรูป iphone ไม่ได้       ลงรูป iphone ไม่ได้ คอมมองไม่เห็นรูป iphone เสียบไอโฟนกับคอมแล้วรูปไม่ขึ้น การ นำภาพ เข้า iphone คอมหาไอโฟนไม่เจอ รูปภาพ icloud เปิดอยู่ ย้ายข้อมูล iphone ลงคอม คอมมองไม่เห็นไอโฟน โหลดรูปจาก icloud ลง คอม      

8

ย้ายข้อมูล iphone ลงคอม       ย้ายข้อมูล iphone ลงคอม ย้ายรูป iphone คอมหาไอโฟนไม่เจอ เสียบไอโฟนกับคอมแล้วรูปไม่ขึ้น การ นำภาพ เข้า iphone คอมมองไม่เห็นรูป iphone ลงรูป iphone ไม่ได้ ลบรูป iphone คอมมองไม่เห็นไอโฟน      

5

ลงรูป iphone ไม่ได้         ลงรูป iphone ไม่ได้ คอมมองไม่เห็นรูป iphone เสียบไอโฟนกับคอมแล้วรูปไม่ขึ้น การ นำภาพ เข้า iphone คอมหาไอโฟนไม่เจอ รูปภาพ icloud เปิดอยู่ ย้ายข้อมูล iphone ลงคอม คอมมองไม่เห็นไอโฟน โหลดรูปจาก icloud ลง คอม        

5

ย้ายข้อมูล iphone ลงคอม         ย้ายข้อมูล iphone ลงคอม เสียบไอโฟนกับคอมแล้วรูปไม่ขึ้น คอมหาไอโฟนไม่เจอ ย้ายรูป iphone การ นำภาพ เข้า iphone คอมมองไม่เห็นรูป iphone ลงรูป iphone ไม่ได้ ลบรูป iphone คอมมองไม่เห็นไอโฟน        

6

เอารูปจาก iphone ลงคอม           เอารูปจาก iphone ลงคอม ย้ายข้อมูล iphone ลงคอม เสียบไอโฟนกับคอมแล้วรูปไม่ขึ้น คอมหาไอโฟนไม่เจอ ลงรูป iphone ไม่ได้ การ นำภาพ เข้า iphone คอมมองไม่เห็นรูป iphone ลบรูปในไอโฟน คอมมองไม่เห็นไอโฟน        

8

คอมมองไม่เห็นไอโฟน       คอมมองไม่เห็นไอโฟน ไอโฟนต่อคอมไม่ได้ iphone ต่อ itune ไม่ได้ itune หา iphone ไม่เจอ เสียบ iphone ไม่ขึ้น itune เสียบ iphone ไม่ขึ้น drive เสียบ iphone ไม่ขึ้น my computer itunes ไม่สามารถเชื่อมต่อกับ iphone เพราะได้รับการตอบสนองที่ไม่ถูกต้องจากอุปกรณ์ คอมมองไม่เห็นรูป iphone        

3

ย้ายข้อมูล iphone ลงคอม         ย้ายข้อมูล iphone ลงคอม cคอมหาไอโฟนไม่เจอ เสียบไอโฟนกับคอมแล้วรูปไม่ขึ้น คอมมองไม่เห็นรูป iphone ย้ายรูป iphone การ นำภาพ เข้า iphone ลงรูป iphone ไม่ได้ ลบรูปในไอโฟน คอมมองไม่เห็นไอโฟน        

4

ลงรูป iphone ไม่ได้         ลงรูป iphone ไม่ได้ คอมมองไม่เห็นรูป iphone เสียบไอโฟนกับคอมแล้วรูปไม่ขึ้น การ นำภาพ เข้า iphone คอมหาไอโฟนไม่เจอ รูปภาพ icloud เปิดอยู่ ย้ายข้อมูล iphone ลงคอม คอมมองไม่เห็นไอโฟน โหลดรูปจาก icloud ลง คอม      

5

เอารูปออกจากไอโฟน       เอารูปออกจากไอโฟน เสียบไอโฟนกับคอมแล้วรูปไม่ขึ้น การ นำภาพ เข้า iphone คอมหาไอโฟนไม่เจอ คอมมองไม่เห็นรูป iphone ลงรูป iphone ไม่ได้ ย้ายข้อมูล iphone ลงคอม ลบรูป iphone คอมมองไม่เห็นไอโฟน        

3

คอมมองไม่เห็นไอโฟน       คอมมองไม่เห็นไอโฟน,itune หา iphone ไม่เจอ,iphone ต่อ itune ไม่ได้,เสียบ iphone ไม่ขึ้น itune,เสียบ iphone ไม่ขึ้น drive,เสียบ iphone ไม่ขึ้น my computer,itunes ไม่สามารถเชื่อมต่อกับ iphone เพราะได้รับการตอบสนองที่ไม่ถูกต้องจากอุปกรณ์,คอมมองไม่เห็นรูป iphone,เชื่อมต่อไอโฟนกับคอม