5

ยกเลิกข้อความดีแทค pantip         ยกเลิกข้อความดีแทค pantip กดยกเลิกข้อความเสียเงิน ยกเลิกข้อความดีแทค ฟรี ยกเลิกข้อความกินเงิน ยกเลิก ข้อความ ดี แท เสีย เงิน sms เสีย เงิน pantip ยกเลิกบริการเสริม ยกเลิกข้อความ ais กินเงิน เบอร์ศูนย์ดีแทค        

4

ยกเลิกข้อความดีแทค pantip         ยกเลิกข้อความดีแทค pantip กดยกเลิกข้อความเสียเงิน ยกเลิกข้อความกินเงิน ยกเลิกข้อความดีแทค ฟรี ยกเลิก ข้อความ ดี แท เสีย เงิน sms เสีย เงิน pantip ยกเลิกบริการเสริม ยกเลิกข้อความ ais กินเงิน เบอร์ศูนย์ดีแทค