7

ถ้าเธอคิดจะลืมเขา คอร์ด

 

 

 

ถ้าเธอคิดจะลืมเขา คอร์ด
คอร์ดเพลง ถ้าเธอคิดจะลืมเขา แพรวา
คอร์ดเพลง ถ้าเธอคิดจะลืมเขา ง่ายๆ
ถ้าเธอคิดจะลืมเขา polycat
คอร์ดเพลง เพราะทุกครั้ง
ถ้าเธอคิดจะลืมเขา เนื้อเพลง
ถ้าคิดจะลืมเขา
คอร์ดเพลง บทเพลงกระซิบ
คอร์ด หว่าเว้

 

 

ถ้าเธอคิดจะลืมเขา คอร์ด
ถ้าเธอคิดจะลืมเขา คอร์ด
ถ้าเธอคิดจะลืมเขา คอร์ด
ถ้าเธอคิดจะลืมเขา คอร์ด
ถ้าเธอคิดจะลืมเขา คอร์ด
ถ้าเธอคิดจะลืมเขา คอร์ด
ถ้าเธอคิดจะลืมเขา polycat
ถ้าเธอคิดจะลืมเขา polycat
ถ้าเธอคิดจะลืมเขา polycat
ถ้าเธอคิดจะลืมเขา polycat
ถ้าเธอคิดจะลืมเขา polycat
ถ้าเธอคิดจะลืมเขา polycat
คอร์ดเพลง บทเพลงกระซิบ
คอร์ดเพลง บทเพลงกระซิบ
คอร์ดเพลง บทเพลงกระซิบ
คอร์ดเพลง บทเพลงกระซิบ
คอร์ด หว่าเว้
คอร์ด หว่าเว้
คอร์ด หว่าเว้
คอร์ด หว่าเว้

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *