1

ถ้าเธอคิดจะลืมเขา

 

 

 

ถ้าเธอคิดจะลืมเขา
ถ้าเธอคิดจะลืมเขา คอร์ด
ถ้าเธอคิดจะลืมเขา 4sh
ถ้าเธอคิดจะลืมเขา แพรวา 4sh
ถ้าเธอคิดจะลืมเขา mp3
ถ้าเธอคิดจะลืมเขา คาราโอเกะ
เนื้อเพลง ถ้าเธอคิดจะลืมเขา – polycat
เนื้อเพลง ถ้าเธอคิดจะลืมเขา แพรวา
ถ้าเธอไม่คิดจะลืมเขา

 

 

 

ถ้าเธอคิดจะลืมเขา
ถ้าเธอคิดจะลืมเขา
ถ้าเธอคิดจะลืมเขา
ถ้าเธอคิดจะลืมเขา
ถ้าเธอคิดจะลืมเขา
ถ้าเธอคิดจะลืมเขา
ถ้าเธอคิดจะลืมเขา แพรวา 4sh
ถ้าเธอคิดจะลืมเขา แพรวา 4sh
ถ้าเธอคิดจะลืมเขา แพรวา 4sh
ถ้าเธอคิดจะลืมเขา แพรวา 4sh
ถ้าเธอคิดจะลืมเขา แพรวา 4sh
ถ้าเธอคิดจะลืมเขา แพรวา 4sh
ถ้าเธอไม่คิดจะลืมเขา
ถ้าเธอไม่คิดจะลืมเขา
ถ้าเธอไม่คิดจะลืมเขา
ถ้าเธอไม่คิดจะลืมเขา
เนื้อเพลง ถ้าเธอคิดจะลืมเขา แพรวา
เนื้อเพลง ถ้าเธอคิดจะลืมเขา แพรวา
เนื้อเพลง ถ้าเธอคิดจะลืมเขา แพรวา
เนื้อเพลง ถ้าเธอคิดจะลืมเขา แพรวา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *