18
คุณสามารถแก้ไขผู้ที่สามารถเห็นโพสต์ เมื่อคุณห่างจากใครคนหนึ่งสักพัก คุณสามารถเลือกตัวเลือกเหล่านี้:
คงโพสต์ทั้งหมดไว้อย่างเดิม: ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง คุณจะยังคงเห็นคนที่คุณต้องการเห็นน้อยลงในโพสต์ในอดีต
แก้ไขโพสต์แต่ละโพสต์: แก้ไขโพสต์ทีละโพสต์จากหน้าความเป็นเพื่อน คุณจะสามารถเลิกแท็กตัวเองในโพสต์ของคนอื่นและเปลี่ยนการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวสำหรับโพสต์ของคุณได้
แก้ไขโพสต์ทั้งหมดของฉันและโพสต์ที่ฉันถูกแท็ก การเลือกตัวเลือกนี้จะดำเนินการดังต่อไปนี้โดยอัตโนมัติ:
  1. เปลี่ยนการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวของโพสต์ของคุณที่มีการแท็กบุคคลที่คุณต้องการห่างสักพัก
  2. เลิกแท็กตัวคุณเองในโพสต์ที่บุคคลที่คุณต้องการห่างสักพักได้แท็กคุณ
  3. เลิกแท็กตัวคุณเองในทุกโพสต์ที่คนอื่นๆ ได้โพสต์และแท็กทั้งคุณและบุคคลที่คุณต้องการห่างสักพัก
โปรดทราบว่าหากคุณแก้ไขโพสต์ของคุณและโพสต์ที่คุณถูกแท็กทั้งหมด คุณอาจไม่เห็นโพสต์เหล่านั้นอีกต่อไป
ฉันจะสามารถจำกัดผู้ที่สามารถมองเห็นโพสต์ในอดีตของฉันได้หรือไม่
ฉันจะสามารถจำกัดผู้ที่สามารถมองเห็นโพสต์ในอดีตของฉันได้หรือไม่
ฉันจะสามารถจำกัดผู้ที่สามารถมองเห็นโพสต์ในอดีตของฉันได้หรือไม่
ฉันจะสามารถจำกัดผู้ที่สามารถมองเห็นโพสต์ในอดีตของฉันได้หรือไม่

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *