11

หากคุณไม่ต้องการให้บุคคลใดติดตามคุณ คุณจะต้องบล็อกบุคคลนั้น โปรดทราบว่าเมื่อคุณโพสต์บางอย่าง คุณสามารถเลือกบุคคลที่คุณจะแชร์สิ่งนั้นให้ได้.

ฉันจะบล็อกบุคคลจากการติดตามฉันได้อย่างไร
ฉันจะบล็อกบุคคลจากการติดตามฉันได้อย่างไร
ฉันจะบล็อกบุคคลจากการติดตามฉันได้อย่างไร
ฉันจะบล็อกบุคคลจากการติดตามฉันได้อย่างไร

หากคุณไม่ต้องการให้บุคคลใดติดตามคุณ คุณจะต้องบล็อกบุคคลนั้น โปรดทราบว่าเมื่อคุณโพสต์บางอย่าง คุณสามารถเลือกบุคคลที่คุณจะแชร์สิ่งนั้นให้ได้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *