112
ได้ การบล็อกจะทำให้คุณป้องกันการโต้ตอบกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งบน Facebook แต่คุณยังอาจพบเนื้อหาที่บุคคลนั้นแชร์ได้
นี่คือสิ่งที่คุณอาจเห็น:
 • ข้อความ: ประวัติข้อความของคุณกับบุคคลที่คุณบล็อกจะยังอยู่ในกล่องข้อความของคุณ หากบุคคลที่ถูกบล็อกเคยถูกรวมอยู่ในการสนทนากับกลุ่มเพื่อน คุณอาจเห็นข้อความนั้น จำไว้ว่า คุณสามารถ ออกจากการสนทนา ที่คุณไม่ต้องการมีส่วนร่วม หรือ ลบการสนทนา ที่คุณไม่ถูกใจได้
 • เรื่องราวเพื่อนที่มีร่วมกัน: มีโอกาสที่คุณจะเห็นเรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลที่ถูกบล็อกผ่านเพื่อนที่มีร่วมกัน เช่น หากบุคคลที่ถูกบล็อกแท็กเพื่อนที่มีร่วมกันในรูปภาพ คุณอาจเห็นเรื่องราวนี้บนไทม์ไลน์ของเพื่อน
 • รูปภาพ: คุณอาจเห็นรูปภาพหรือแท็กของบุคคลที่ถูกบล็อกที่ผู้คนอื่นเพิ่มได้
 • กลุ่ม: คนที่คุณบล็อกจะไม่สามารถเพิ่มคุณในกลุ่มได้ แต่คุณจะเห็นกลุ่มที่บุคคลที่ถูกบล็อกสร้างหรือเป็นสมาชิกอยู่ได้
 • กิจกรรม: บุคคลที่คุณบล็อกจะไม่สามารถเชิญคุณเข้าร่วมกิจกรรมได้ แต่คุณจะเห็นกิจกรรมที่ทั้งคุณและผู้ที่ถูกบล็อกได้รับเชิญได้
 • เกมและแอพ: เนื่องจากเกมและแอพนั้นดำเนินการโดยผู้พัฒนาภายนอก การบล็อกของ Facebook จะไม่ถูกนำไปใช้ ดังนั้นคุณจะเห็นบุคคลที่คุณบล็อกขณะที่คุณกำลังเล่นเกม (เช่น ในห้องสนทนาของเกม)
 • หลังจากที่ฉันบล็อกบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ฉันจะเห็นสิ่งใดๆ เกี่ยวกับบุคคลนั้นหรือไม่
  หลังจากที่ฉันบล็อกบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ฉันจะเห็นสิ่งใดๆ เกี่ยวกับบุคคลนั้นหรือไม่

  หลังจากที่ฉันบล็อกบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ฉันจะเห็นสิ่งใดๆ เกี่ยวกับบุคคลนั้นหรือไม่
  หลังจากที่ฉันบล็อกบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ฉันจะเห็นสิ่งใดๆ เกี่ยวกับบุคคลนั้นหรือไม่

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *