4

อย่าให้ฉันคิด คาราโอเกะ

 

 

 

อย่าให้ฉันคิด คาราโอเกะ
อย่าให้ฉันคิด คาราโอเกะ คีย์ผู้หญิง
อย่าให้ฉันคิด เนื้อ
อย่าให้ฉันคิด room 39
อย่าให้ฉันคิด เปียโน
เจ็บที่ยังรู้สึก คาราโอเกะ
เรื่องที่ขอ คาราโอเกะ คีย์ผู้หญิง
อย่าให้ฉันคิด เนื้อเพลง
คาราโอเกะเรื่องที่ขอ

 

 

 

อย่าให้ฉันคิด คาราโอเกะ
อย่าให้ฉันคิด คาราโอเกะ
อย่าให้ฉันคิด คาราโอเกะ
อย่าให้ฉันคิด คาราโอเกะ
อย่าให้ฉันคิด คาราโอเกะ
อย่าให้ฉันคิด คาราโอเกะ
อย่าให้ฉันคิด room 39
อย่าให้ฉันคิด room 39
อย่าให้ฉันคิด room 39
อย่าให้ฉันคิด room 39
เรื่องที่ขอ คาราโอเกะ คีย์ผู้หญิง
เรื่องที่ขอ คาราโอเกะ คีย์ผู้หญิง
เรื่องที่ขอ คาราโอเกะ คีย์ผู้หญิง
เรื่องที่ขอ คาราโอเกะ คีย์ผู้หญิง
เรื่องที่ขอ คาราโอเกะ คีย์ผู้หญิง
เรื่องที่ขอ คาราโอเกะ คีย์ผู้หญิง
อย่าให้ฉันคิด เปียโน
อย่าให้ฉันคิด เปียโน
อย่าให้ฉันคิด เปียโน
อย่าให้ฉันคิด เปียโน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *