6

คิดถึงฉันไหมเวลาที่เธอ คอร์ด

 

 

คิดถึงฉันไหมเวลาที่เธอ คอร์ด
คอร์ดเพลง ทำอะไรสักอย่าง
คอร์ดเพลง คิดถึงฉันไหมเวลาที่เธอ ง่ายๆ
คอร์ดเพลง คิดถึงฉันไหมเวลาที่เธอ เชอรี่
คอร์ดเพลง คืนที่ดาวเต็มฟ้า
ทำอะไรสักอย่าง คอร์ด
คิดถึงฉันไหมเวลาที่เธอ เนื้อเพลง
คอร์ดเพลง หากตอนนี้เธอยังไม่เกิด
คอร์ดเพลง พูดไม่ค่อยเก่ง

 

 

คิดถึงฉันไหมเวลาที่เธอ คอร์ด
คิดถึงฉันไหมเวลาที่เธอ คอร์ด
คิดถึงฉันไหมเวลาที่เธอ คอร์ด
คิดถึงฉันไหมเวลาที่เธอ คอร์ด
คิดถึงฉันไหมเวลาที่เธอ คอร์ด
คิดถึงฉันไหมเวลาที่เธอ คอร์ด
คิดถึงฉันไหมเวลาที่เธอ คอร์ด
คิดถึงฉันไหมเวลาที่เธอ คอร์ด
คิดถึงฉันไหมเวลาที่เธอ เนื้อเพลง
คิดถึงฉันไหมเวลาที่เธอ เนื้อเพลง
คิดถึงฉันไหมเวลาที่เธอ เนื้อเพลง
คิดถึงฉันไหมเวลาที่เธอ เนื้อเพลง
คิดถึงฉันไหมเวลาที่เธอ เนื้อเพลง
คิดถึงฉันไหมเวลาที่เธอ เนื้อเพลง
คอร์ดเพลง คิดถึงฉันไหมเวลาที่เธอ เชอรี่
คอร์ดเพลง คิดถึงฉันไหมเวลาที่เธอ เชอรี่
คอร์ดเพลง คิดถึงฉันไหมเวลาที่เธอ เชอรี่
คอร์ดเพลง คิดถึงฉันไหมเวลาที่เธอ เชอรี่
คอร์ดเพลง คิดถึงฉันไหมเวลาที่เธอ เชอรี่
คอร์ดเพลง คิดถึงฉันไหมเวลาที่เธอ เชอรี่

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *