4

คิดถึงฉันไหมเวลาที่เธอ เนื้อเพลง คอร์ด

 

 

คิดถึงฉันไหมเวลาที่เธอ เนื้อเพลง คอร์ด
คอร์ดเพลง ทำอะไรสักอย่าง
คอร์ดเพลง คิดถึงฉันไหมเวลาที่เธอ เชอรี่
คอร์ด คิดถึงฉันไหมเวลาที่เธอ taxi
คอร์ดเพลง taxi หากตอนนี้เธอยังไม่เกิด
คอร์ดเพลง แท็กซี่ ทั้งหมด
คอร์ดเพลง คืนที่ดาวเต็มฟ้า
คอร์ดเพลง taxi hey hey
คอร์ดเพลง ขอถามเข้าประเด็น

 

 

คิดถึงฉันไหมเวลาที่เธอ เนื้อเพลง คอร์ด
คิดถึงฉันไหมเวลาที่เธอ เนื้อเพลง คอร์ด
คิดถึงฉันไหมเวลาที่เธอ เนื้อเพลง คอร์ด
คิดถึงฉันไหมเวลาที่เธอ เนื้อเพลง คอร์ด
คิดถึงฉันไหมเวลาที่เธอ เนื้อเพลง คอร์ด
คิดถึงฉันไหมเวลาที่เธอ เนื้อเพลง คอร์ด
คอร์ดเพลง คิดถึงฉันไหมเวลาที่เธอ เชอรี่
คอร์ดเพลง คิดถึงฉันไหมเวลาที่เธอ เชอรี่
คอร์ดเพลง คิดถึงฉันไหมเวลาที่เธอ เชอรี่
คอร์ดเพลง คิดถึงฉันไหมเวลาที่เธอ เชอรี่
คอร์ดเพลง คิดถึงฉันไหมเวลาที่เธอ เชอรี่
คอร์ดเพลง คิดถึงฉันไหมเวลาที่เธอ เชอรี่
คอร์ดเพลง คิดถึงฉันไหมเวลาที่เธอ เชอรี่
คอร์ดเพลง คิดถึงฉันไหมเวลาที่เธอ เชอรี่
คอร์ด คิดถึงฉันไหมเวลาที่เธอ taxi
คอร์ด คิดถึงฉันไหมเวลาที่เธอ taxi
คอร์ด คิดถึงฉันไหมเวลาที่เธอ taxi
คอร์ด คิดถึงฉันไหมเวลาที่เธอ taxi
คอร์ด คิดถึงฉันไหมเวลาที่เธอ taxi
คอร์ด คิดถึงฉันไหมเวลาที่เธอ taxi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *