8

ภาพความทรงจําคอยย้ํารักซึ้งไว้ตรึงดวงใจ

 

 

ภาพความทรงจําคอยย้ํารักซึ้งไว้ตรึงดวงใจ
ยังจำไว้
ยังจำไว้ คอร์ด
ยังจำไว้ cover
เนื้อเพลงยังจำไว้
เพลงอิทธิ ทุกอัลบั้ม
อิทธิ พลาง กุล เก็บ ตะวัน
ยังจำไว้ เสือ
อิทธิ พลาง กุล รอยร้าว

 

 

 

 

ภาพความทรงจําคอยย้ํารักซึ้งไว้ตรึงดวงใจ
ภาพความทรงจําคอยย้ํารักซึ้งไว้ตรึงดวงใจ
ภาพความทรงจําคอยย้ํารักซึ้งไว้ตรึงดวงใจ
ภาพความทรงจําคอยย้ํารักซึ้งไว้ตรึงดวงใจ
ภาพความทรงจําคอยย้ํารักซึ้งไว้ตรึงดวงใจ
ภาพความทรงจําคอยย้ํารักซึ้งไว้ตรึงดวงใจ
ภาพความทรงจําคอยย้ํารักซึ้งไว้ตรึงดวงใจ
ภาพความทรงจําคอยย้ํารักซึ้งไว้ตรึงดวงใจ
อิทธิ พลาง กุล เก็บ ตะวัน
อิทธิ พลาง กุล เก็บ ตะวัน
อิทธิ พลาง กุล เก็บ ตะวัน
อิทธิ พลาง กุล เก็บ ตะวัน
อิทธิ พลาง กุล เก็บ ตะวัน
อิทธิ พลาง กุล เก็บ ตะวัน
เพลงอิทธิ ทุกอัลบั้ม
เพลงอิทธิ ทุกอัลบั้ม
เพลงอิทธิ ทุกอัลบั้ม
เพลงอิทธิ ทุกอัลบั้ม
เพลงอิทธิ ทุกอัลบั้ม
เพลงอิทธิ ทุกอัลบั้ม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *