7

เสียบไอโฟนกับคอมแล้วรูปไม่ขึ้น

 

 

 

 

เสียบไอโฟนกับคอมแล้วรูปไม่ขึ้น
รูปไอโฟนลงคอมไม่ได้
เสียบไอโฟนกับคอมแล้ว มองไม่เห็น ไอคอนใน my com
โฟลเดอร์ไอโฟนไม่ขึ้น
มองไม่เห็น drive iphone
รูปในไอโฟนขึ้นไม่ครบ
เสียบไอโฟนเข้าคอมไม่ขึ้น
เสียบ iphone ไม่ขึ้น my computer
คอมมองไม่เห็น iphone 6

 

 

 

เสียบไอโฟนกับคอมแล้วรูปไม่ขึ้น
เสียบไอโฟนกับคอมแล้วรูปไม่ขึ้น
เสียบไอโฟนกับคอมแล้วรูปไม่ขึ้น
เสียบไอโฟนกับคอมแล้วรูปไม่ขึ้น
โฟลเดอร์ไอโฟนไม่ขึ้น
โฟลเดอร์ไอโฟนไม่ขึ้น
โฟลเดอร์ไอโฟนไม่ขึ้น
โฟลเดอร์ไอโฟนไม่ขึ้น
โฟลเดอร์ไอโฟนไม่ขึ้น
โฟลเดอร์ไอโฟนไม่ขึ้น
เสียบ iphone ไม่ขึ้น my computer
เสียบ iphone ไม่ขึ้น my computer
เสียบ iphone ไม่ขึ้น my computer
เสียบ iphone ไม่ขึ้น my computer
คอมมองไม่เห็น iphone 6
คอมมองไม่เห็น iphone 6
คอมมองไม่เห็น iphone 6
คอมมองไม่เห็น iphone 6
คอมมองไม่เห็น iphone 6
คอมมองไม่เห็น iphone 6

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *