4

เสียบไอโฟนกับคอมแล้วรูปไม่ขึ้น

 

 

 

เสียบไอโฟนกับคอมแล้วรูปไม่ขึ้น
รูปไอโฟนลงคอมไม่ได้
รูปในไอโฟนขึ้นไม่ครบ
เสียบไอโฟนกับคอมแล้ว มองไม่เห็น ไอคอนใน my com
โฟลเดอร์ไอโฟนไม่ขึ้น
มองไม่เห็น drive iphone
เสียบไอโฟนเข้าคอมไม่ขึ้น
เสียบ iphone ไม่ขึ้น my computer
คอมมองไม่เห็น iphone 6

 

 

 

รูปไอโฟนลงคอมไม่ได้
รูปไอโฟนลงคอมไม่ได้
รูปไอโฟนลงคอมไม่ได้5
รูปไอโฟนลงคอมไม่ได้
คอมมองไม่เห็น iphone 6
คอมมองไม่เห็น iphone 6
คอมมองไม่เห็น iphone 6
คอมมองไม่เห็น iphone 6
เสียบ iphone ไม่ขึ้น my computer
เสียบ iphone ไม่ขึ้น my computer
เสียบ iphone ไม่ขึ้น my computer
เสียบ iphone ไม่ขึ้น my computer
เสียบไอโฟนกับคอมแล้ว มองไม่เห็น ไอคอนใน my com
เสียบไอโฟนกับคอมแล้ว มองไม่เห็น ไอคอนใน my com
เสียบไอโฟนกับคอมแล้ว มองไม่เห็น ไอคอนใน my com
เสียบไอโฟนกับคอมแล้ว มองไม่เห็น ไอคอนใน my com
โฟลเดอร์ไอโฟนไม่ขึ้น
โฟลเดอร์ไอโฟนไม่ขึ้น
โฟลเดอร์ไอโฟนไม่ขึ้น
โฟลเดอร์ไอโฟนไม่ขึ้น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *