9

เสียบไอโฟนกับคอมแล้วรูปไม่ขึ้น

 

 

 

เสียบไอโฟนกับคอมแล้วรูปไม่ขึ้น
รูปไอโฟนลงคอมไม่ได้
โฟลเดอร์ไอโฟนไม่ขึ้น
เสียบไอโฟนกับคอมแล้ว มองไม่เห็น ไอคอนใน my com
มองไม่เห็น drive iphone
เสียบไอโฟนเข้าคอมไม่ขึ้น
เสียบ iphone ไม่ขึ้น my computer
รูปในไอโฟนขึ้นไม่ครบ
คอมมองไม่เห็น iphone 6

 

 

 

รูปไอโฟนลงคอมไม่ได้
รูปไอโฟนลงคอมไม่ได้
รูปไอโฟนลงคอมไม่ได้
รูปไอโฟนลงคอมไม่ได้
เสียบไอโฟนกับคอมแล้ว มองไม่เห็น ไอคอนใน my com
เสียบไอโฟนกับคอมแล้ว มองไม่เห็น ไอคอนใน my com
เสียบไอโฟนกับคอมแล้ว มองไม่เห็น ไอคอนใน my com
เสียบไอโฟนกับคอมแล้ว มองไม่เห็น ไอคอนใน my com
คอมมองไม่เห็น iphone 6
คอมมองไม่เห็น iphone 6
คอมมองไม่เห็น iphone 6
คอมมองไม่เห็น iphone 6
เสียบ iphone ไม่ขึ้น my computer
เสียบ iphone ไม่ขึ้น my computer
เสียบ iphone ไม่ขึ้น my computer
เสียบ iphone ไม่ขึ้น my computer
เสียบไอโฟนกับคอมแล้วรูปไม่ขึ้น
เสียบไอโฟนกับคอมแล้วรูปไม่ขึ้น
เสียบไอโฟนกับคอมแล้วรูปไม่ขึ้น
เสียบไอโฟนกับคอมแล้วรูปไม่ขึ้น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *