4

ยกเลิก sms

 

 

 

ยกเลิก sms
ยกเลิกข้อความดีแทค ฟรี
ยกเลิก ข้อความ 12call
ยกเลิกข้อความ true
ยกเลิกข้อความ ดีแท… เสียเงิน
ยกเลิกข้อความกินเงิน
ยกเลิกข้อความดีแทค pantip
ยกเลิกข้อความ ais กินเงิน
ยกเลิกเพลงรอสาย

 

 

ยกเลิก sms
ยกเลิก sms
ยกเลิก sms
ยกเลิก sms
ยกเลิก ข้อความ 12call
ยกเลิก ข้อความ 12call
ยกเลิก ข้อความ 12call
ยกเลิก ข้อความ 12call
ยกเลิกข้อความ ดีแท... เสียเงิน
ยกเลิกข้อความ ดีแท… เสียเงิน
ยกเลิกข้อความ ดีแท... เสียเงิน
ยกเลิกข้อความ ดีแท… เสียเงิน
ยกเลิกข้อความ ais กินเงิน
ยกเลิกข้อความ ais กินเงิน
ยกเลิกข้อความ ais กินเงิน
ยกเลิกข้อความ ais กินเงิน
ยกเลิกเพลงรอสาย
ยกเลิกเพลงรอสาย
ยกเลิกเพลงรอสาย
ยกเลิกเพลงรอสาย

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *