4

คอมมองไม่เห็นรูป iphone

 

 

 

คอมมองไม่เห็นรูป iphone,เสียบไอโฟนกับคอมแล้วรูปขึ้นไม่ครบ,รูปไอโฟนลงคอมไม่ได้,เสียบไอโฟนเข้าคอมไม่ขึ้น,เสียบไอโฟนกับคอมแล้ว มองไม่เห็น ไอคอนใน my com,มองไม่เห็น drive iphone,คอมมองไม่เห็น iphone 6,เสียบ iphone ไม่ขึ้น my computer,โฟลเดอร์ไอโฟนไม่ขึ้น

 

 

โฟลเดอร์ไอโฟนไม่ขึ้น
โฟลเดอร์ไอโฟนไม่ขึ้น
โฟลเดอร์ไอโฟนไม่ขึ้น
โฟลเดอร์ไอโฟนไม่ขึ้น
เสียบ iphone ไม่ขึ้น my computer
เสียบ iphone ไม่ขึ้น my computer
เสียบ iphone ไม่ขึ้น my computer
เสียบ iphone ไม่ขึ้น my computer
เสียบไอโฟนกับคอมแล้วรูปขึ้นไม่ครบ
เสียบไอโฟนกับคอมแล้วรูปขึ้นไม่ครบ
เสียบไอโฟนกับคอมแล้วรูปขึ้นไม่ครบ
เสียบไอโฟนกับคอมแล้วรูปขึ้นไม่ครบ
เสียบไอโฟนกับคอมแล้วรูปขึ้นไม่ครบ
เสียบไอโฟนกับคอมแล้วรูปขึ้นไม่ครบ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *