6

เสียบไอโฟนกับคอมแล้วรูปไม่ขึ้น

 

 

 

เสียบไอโฟนกับคอมแล้วรูปไม่ขึ้น,รูปไอโฟนลงคอมไม่ได้,เสียบ iphone ไม่ขึ้น my computer,เสียบไอโฟนเข้าคอมไม่ขึ้น,เสียบไอโฟนกับคอมแล้ว มองไม่เห็น ไอคอนใน my com,มองไม่เห็น drive iphone,โฟลเดอร์ไอโฟนไม่ขึ้น,รูปในไอโฟนขึ้นไม่ครบ,คอมมองไม่เห็น iphone 6

 

 

เสียบไอโฟนกับคอมแล้วรูปไม่ขึ้น
เสียบไอโฟนกับคอมแล้วรูปไม่ขึ้น
เสียบไอโฟนกับคอมแล้วรูปไม่ขึ้น
เสียบไอโฟนกับคอมแล้วรูปไม่ขึ้น
คอมมองไม่เห็น iphone 6
คอมมองไม่เห็น iphone 6
คอมมองไม่เห็น iphone 6
คอมมองไม่เห็น iphone 6
เสียบ iphone ไม่ขึ้น my computer
เสียบ iphone ไม่ขึ้น my computer
เสียบ iphone ไม่ขึ้น my computer
เสียบ iphone ไม่ขึ้น my computer
โฟลเดอร์ไอโฟนไม่ขึ้น
โฟลเดอร์ไอโฟนไม่ขึ้น
โฟลเดอร์ไอโฟนไม่ขึ้น
โฟลเดอร์ไอโฟนไม่ขึ้น
มองไม่เห็น drive iphone
มองไม่เห็น drive iphone
มองไม่เห็น drive iphone
มองไม่เห็น drive iphone

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *