11

แนะนำให้คุณยกเลิกคำเชิญของคุณจากคนวิธีการลบเพื่อนบน Facebook เทคนิค Facebook 2016

ฉันจะลบหรือยกเลิกคำร้องขอเป็นเพื่อนที่ฉันส่งไปให้บางคนได้อย่างไร
ฉันจะลบหรือยกเลิกคำร้องขอเป็นเพื่อนที่ฉันส่งไปให้บางคนได้อย่างไร

หากต้องการยกเลิกคำร้องขอเป็นเพื่อนที่คุณส่งไปแล้ว
คลิก ที่ด้านบนของเพจใน Facebook ใดๆ
คลิก “ค้นหาเพื่อน”
คลิก “ดูคำขอที่ส่ง”
วางเมาส์เหนือ ส่งคำร้องขอเป็นเพื่อนแล้ว ถัดจากคำร้องขอที่คุณต้องการยกเลิกแล้วเลือก ยกเลิกคำร้องขอ

ฉันจะลบหรือยกเลิกคำร้องขอเป็นเพื่อนที่ฉันส่งไปให้บางคนได้อย่างไร
ฉันจะลบหรือยกเลิกคำร้องขอเป็นเพื่อนที่ฉันส่งไปให้บางคนได้อย่างไร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *