4

อยู่ตรงนี้ นานกว่านี้ 4sh

 

 

 

อยู่ตรงนี้ นานกว่านี้ 4sh
แต่อยู่ตรงนี้นานกว่านี้จะได้ไหม เนื้อเพลง
ไกลแค่ไหน คือ ใกล้ – getsunova 4sh
ทั้งที่ผิดก็ยังรัก – ab normal 4sh
อยู่ตรงนี้ นานกว่านี้ mp3
สิ่งที่ตามหา 4sh
คำถามซึ่งไร้คนตอบ 4sh
คนไม่จำเป็น – getsunova 4sh
โดดเดี่ยวด้วยกัน 4sh

 

 

 

แต่อยู่ตรงนี้นานกว่านี้จะได้ไหม เนื้อเพลง
แต่อยู่ตรงนี้นานกว่านี้จะได้ไหม เนื้อเพลง
แต่อยู่ตรงนี้นานกว่านี้จะได้ไหม เนื้อเพลง
แต่อยู่ตรงนี้นานกว่านี้จะได้ไหม เนื้อเพลง
ทั้งที่ผิดก็ยังรัก - ab normal 4sh
ทั้งที่ผิดก็ยังรัก – ab normal 4sh
ทั้งที่ผิดก็ยังรัก - ab normal 4sh
ทั้งที่ผิดก็ยังรัก – ab normal 4sh
สิ่งที่ตามหา 4sh
สิ่งที่ตามหา 4sh
สิ่งที่ตามหา 4sh
สิ่งที่ตามหา 4sh
คนไม่จำเป็น - getsunova 4sh
คนไม่จำเป็น – getsunova 4sh
คนไม่จำเป็น - getsunova 4sh
คนไม่จำเป็น – getsunova 4sh
โดดเดี่ยวด้วยกัน 4sh
โดดเดี่ยวด้วยกัน 4sh
โดดเดี่ยวด้วยกัน 4sh
โดดเดี่ยวด้วยกัน 4sh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *