17

คุณควรส่งคำร้องขอเป็นเพื่อนไปยังบุคคลที่คุณรู้จักในชีวิตจริง เช่น
เพื่อน
ครอบครัว
เพื่อนร่วมงาน
เพื่อนร่วมชั้น
หากต้องการรับข้อมูลอัพเดตในฟีดข่าวจากบุคคลที่คุณไม่รู้จักเป็นการส่วนตัว (เช่น: นักหนังสือพิมพ์ คนดัง ผู้มีชื่อเสียงทางการเมือง) ลองติดตามพวกเขาแทนการส่งคำขอเป็นเพื่อนไปให้พวกเขา
เรียนรู้เกี่ยวกับนโยบายของเราโดยอ่าน มาตรฐานชุมชน Facebook

ฉันควรส่งคำร้องขอเป็นเพื่อนไปให้ใคร
ฉันควรส่งคำร้องขอเป็นเพื่อนไปให้ใคร
เพื่อน Facebook เพื่อนส่งการร้องขอไปยังคนที่เชื่อมต่อกับผู้คนบน Facebook
เพื่อน Facebook เพื่อนส่งการร้องขอไปยังคนที่เชื่อมต่อกับผู้คนบน Facebook

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *