1

ถ้าเธอไม่คิดจะลืมเขา

 

 

 

ถ้าเธอไม่คิดจะลืมเขา
เธอยังไม่ลืมเขา เขาที่เธอนั้น
เธอลืมไม่ลงยังคงรักเขา คนที่ปวดร้าวก็คงเป็นฉัน
เพลง กลับ ไป ลืม เขา ก่อน black vanilla
สู้แฟนเก่าไม่ได้
ถ้าเธอไม่คิด room39
ถ้าเธอคิดจะลืมเขา เนื้อเพลง
เพลงแนว แฟนยังไม่ลืมแฟนเก่า
ถ้าเธอยังคิดถึงเขา ยังคงมีแต่เขาในใจ

 

 

 

เธอยังไม่ลืมเขา เขาที่เธอนั้น
เธอยังไม่ลืมเขา เขาที่เธอนั้น
เธอยังไม่ลืมเขา เขาที่เธอนั้น
เธอยังไม่ลืมเขา เขาที่เธอนั้น
เธอยังไม่ลืมเขา เขาที่เธอนั้น
เธอยังไม่ลืมเขา เขาที่เธอนั้น
เธอลืมไม่ลงยังคงรักเขา คนที่ปวดร้าวก็คงเป็นฉัน
เธอลืมไม่ลงยังคงรักเขา คนที่ปวดร้าวก็คงเป็นฉัน
เธอลืมไม่ลงยังคงรักเขา คนที่ปวดร้าวก็คงเป็นฉัน
เธอลืมไม่ลงยังคงรักเขา คนที่ปวดร้าวก็คงเป็นฉัน
เธอลืมไม่ลงยังคงรักเขา คนที่ปวดร้าวก็คงเป็นฉัน
เธอลืมไม่ลงยังคงรักเขา คนที่ปวดร้าวก็คงเป็นฉัน
ถ้าเธอคิดจะลืมเขา เนื้อเพลง
ถ้าเธอคิดจะลืมเขา เนื้อเพลง
ถ้าเธอคิดจะลืมเขา เนื้อเพลง
ถ้าเธอคิดจะลืมเขา เนื้อเพลง
ถ้าเธอคิดจะลืมเขา เนื้อเพลง
ถ้าเธอคิดจะลืมเขา เนื้อเพลง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *